บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด (บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป)

 ตำแหน่งงานว่าง  
ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ อัตรา วันที่ประกาศ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด
ลักษณะงาน :
   - นำเสนอและขายบ้าน , งานบริการหลังการขาย , งานเอกสารภายในสำนักงาน , วางแผนการตลาด และอื่นๆตามความรับผิดชอบ    ของตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   - มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ และมีความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร
   - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   - มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
   - ปฏิบัติงานได้ภายใต้แรงกดดัน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
   - สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ ช/ญ
อายุ : ไม่จำกัด
อัตราจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น
สวัสดิการ : ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,โบนัส
 3 23 สิงหาคม 2560
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตผนัง Precast
ลักษณะงาน :
   - ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป , ขนย้าย จัดเก็บ จัดส่งสินค้า , งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
   - หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ/สาขา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 
 6 23 สิงหาคม 2560
 ช่างกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม
ลักษณะงาน :
   - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต , ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ในส่วนการผลิตและสำนักงาน , งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   - มีประสบการณ์ในโรงงาน หรืองานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ/สาขา : ปวช.ไฟฟ้า หรือช่างกล
 2 23 สิงหาคม 2560
 พนักงานขับรถเครน , JCB , บรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน
ลักษณะงาน : ขับรถเครน , JCB , รถบรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   - สามารถขับรถเครน , JCB , รถบรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่ ประเภทที่ 2 หรือ 3
   - ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
   - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ/สาขา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 2 23 สิงหาคม 2560
 ช่างรายวัน แรงงานรายวัน
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง งานก่อสร้าง งานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป งานผลิตผนังสำเร็จรูป งานผลิตคอนกรีตอื่นๆ เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร : ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : ไม่จำกัด
วุฒิ/สาขา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 ์ไม่จำกัด 23 สิงหาคม 2560
 ช่างเฟอร์นิเจอร์
ลักษณะงาน : รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนผลิต / จัดทำแผนการดำเนินงาน / ผลิตชิ้นงาน / ตั้งตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built In / ควบคุมดูแลอุปกณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ / ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้ - สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ขับรถยนต์ได้
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่จำกัด
วุฒิ/สาขา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 ไม่จำกัด 23 สิงหาคม 2560
 ช่างประตู หน้าต่าง UPVC
ลักษณะงาน : รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงาน UPVC ก่อนผลิต / จัดทำแผนการดำเนินงาน / ผลิตชิ้นงาน / ตั้งตั้งงาน UPVC หน้าไซต์งาน / ควบคุมดูแลอุปกณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ / ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้ - สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงาน UPVC จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ขับรถยนต์ได้
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : ไม่จำกัด
วุฒิ/สาขา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 ไม่จำกัด 23 สิงหาคม 2560
 
หน้าหลัก / HOME
ผลิตภัณฑ์ / PRODUCTS
ผลงาน / PORFOLIOS
กิจกรรม / News & Events
รับสมัครงาน / CAREERS
ติดต่อบริษัท / CONTACT US
Benjaphorn Land and House
B.J. Concreat
B.J. Precast
บริษัท บี.เจ. พรีคาสท์ จำกัด
15 ม.2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90120

088-787-0023, 088-788-5755
INFO@BJPRECAST.COM
WWW.BJPRECAST.COM
     

บริษัท บี.เจ. พรีคาสท์ จำกัด Benjabhorn Group Channel