ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป  
 

ขอบคุณ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน) ที่ไว้วางใจใช้
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 14 ชั้น
(ข้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

สนใจติดต่อที่088-7885755(ต้น) ยินดีให้บริการ
www.facebook.com/BJPRECAST

 
  สถานที่ตั้ง  
  ศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
  ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป  
  update: 10 มกราคม 2559