จัดอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยผนังคอนกรีตรับแรงสำเร็จรูป (precast)  
 

จัดอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยผนังคอนกรีตรับแรงสำเร็จรูป (precast) ระบบ WALL BEARING SYSTEM
ณ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี

 
   
  update: 1 สิงหาคม 2558