PRECAST โอกาสทอง ของการเปลี่ยนแปลง #2  
 

PRECAST โอกาสทอง ของการเปลี่ยนแปลง #2

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การก่อสร้าง ทั้งคุณภาพ เวลา และงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ ยกระดับคุณภาพงานสู่มาตรฐานสากล สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ช่างรับเหมา และผู้ที่อยู่ในแวดวงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 – 14.30 น. 
ณ ห้องจุติ 1 โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำรองที่นั่ง คุณทัศพร081-9903935  คุณวนิดา 088-7870023
www.bj.co.th , www.facebook.com/BJPRECAST
 
   
  update: 11 มิถุนายน 2559