งานทำบุญ บริษัท บีเจพรีคาสท์ จำกัด  
 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 บริษัท บีเจพรีคาสท์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัท โดยมีเอนก แซ่ตั้ง ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการโรงงานและ พนักงาน
เข้าร่วมในพิธี

 
   
  update: 26 กันยายน 2558